Fundacja Zwierciadło istnieje w ramach Grupy Zwierciadło od 2011 roku, skupiając swoje działania na muzyce i sztuce. Głównym celem jest wspieranie i inicjowanie wydarzeń artystycznych, i kulturalnych o unikalnej jakości. W swoich działaniach współpracujemy z pozostałymi unitami Grupy: magazynami Zwierciadło i Sens oraz Działem książek i portalem.

Młoda Polska Filharmonia

Młoda Polska Filharmonia to jedyna w Polsce młodzieżowa orkiestra dotowana z prywatnych funduszy złożona z 43 najbardziej uzdolnionych uczniów szkół muzycznych oraz studentów uczelni muzycznych. Jest ona kontynuacją programu stypendialnego Agrafka Muzyczna, zainicjowanego w 2001 roku.

Dyrektorem artystycznym i dyrygentem Młodej Polskiej Filharmonii jest wybitny muzyk Adam Klocek. Laureat „muzycznego Oscara” – Grammy Award 2014, określony przez Krzysztofa Pendereckiego jako „jeden z najbardziej obiecujących dyrygentów młodszej generacji”.

Sztuki wizualne

Fundacji opiekuje się prywatną kolekcją sztuki nowoczesnej Jankilevitsch Collection, skupionej wokół awangardowego malarstwa abstrakcyjnego. Głównym profilem polskiej części kolekcji jest sztuka lat 60. i 70. W kolekcji znajdują się m.in. prace: Wojciecha Fangora, Henryka Stażewskiego, Tadeusza Kantora oraz Teresy Pągowskiej. W swoich poszukiwaniach staramy się również zwracać uwagę na najciekawszych twórców młodszego pokolenia odnoszących się w swoich działaniach do polskich awangardzistów, stąd w Kolekcji prace Piotra Uklańskiego, Bownika, Igora Omuleckiego.

Prace z Kolekcji wypożyczane są na wystawy w Polsce i za granicą, promując polskich twórców na całym świecie. Współpracujemy z najważniejszymi polskimi instytucjami kultury m.in. Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Zespół Fundacji

Katarzyna Wąs, Prezeska Fundacji Zwierciadło, Menedżerka projektów z zakresu sztuk wizualnych
k.was@grupazwierciadlo.pl

Historyczka sztuki, kuratorka. Pełni opiekę kuratorską nad Jankilevitsch Collection. Współpracuje z artystami przy realizacji projektów z zakresu sztuk wizualnych, wystawienniczych oraz filmowych. W sztuce poszukuje przenikających się wątków sztuki dawnej, nowoczesnej oraz najnowszej.

Ewa Olędzka, Menedżerka projektu Młoda Polska Filharmonia
e.oledzka@grupazwierciadlo.pl

Organizatorka warsztatów artystycznych oraz ogólnopolskich tras koncertowych. Studiowała stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w krajowych i zagranicznych organizacjach pozarządowych. Koordynowała różnorodne projekty społeczne, edukacyjne i związane z działalnością kulturalną (m. in. program Agrafka Muzyczna).

 

Sprawozdanie Merytoryczne 2011 – pobierz

Sprawozdanie Merytoryczne 2012 – pobierz

Sprawozdanie Merytoryczne 2013 – pobierz

Sprawozdanie Merytoryczne 2014 – pobierz

Sprawozdanie Merytoryczne 2015 – pobierz

Sprawozdanie Merytoryczne 2016 – pobierz

Fundacja Zwierciadło
Ul. Postępu 14
02-676 Warszawa
NIP 525-251-96-55